muziek met ouderen

“Ineens is hun handicap, hun isolement, een stuk minder en ook al is zingen geen mededelende communicatie, het is wel een zeer basale existentiële communicatie.” “De muzikale perceptie, de muzikale ontvankelijkheid, de muzikale emotie en het muzikale geheugen kunnen voortbestaan lang nadat andere vormen van geheugen zijn verdwenen.” “… voor mensen die in dementie verzonken zijn… is muziek geen luxe, maar een noodzaak en kan allesovertreffend vermogen hebben om hen terug te brengen bij zichzelf en bij anderen, althans voor even.” (Bron: Oliver Sacks in zijn boek: Musicofilia)

 Meer over mijn benadering met improviseren met ouderen

Reportage van Marijke Smit over mijn werk met de bewoners van de Vondelstede: video  HEMELSE MUZIEK 

Voorbeelden van improvisaties gedichten en muziek

In februari 2009 dreigden de muzieklessen te worden stopgezet in het kader van grootscheepse bezuinigingen. Marijke Smit pakte de camera en filmde de reacties van de bewoners. Een filmpje van 7 minuten was het resultaat, waarin op ontroerende wijze de muzikanten hun ervaring delen.
Klik hier voor het filmpje HOGE NOOT